Auksinė orfa (Leuciscus idus var. orphus) – meknės atmaina. Dydis 5-7 cm