Baltasis plačiakaktis

Plačiakakčiai puikūs vandens valytojai – misdami (išfiltruodami) mikroskopiniais dumbliais jie išvalo žydintį nuo dumblių ir drumstą nuo detrito vandenį. Galima auginti kanaluose, tvenkiniuosear narvuose. Vislumas: Baltasis Plačiakaktis tvenkinyje natūraliai nesiveisia. Mailius minta zooplanktonu, pasiekus 15-16 mm ilgį (apie 20 parų amžiaus) pradeda formuotis ypatingos žiaunos, žarnynas pailgėja, ir plačiakakčiai pradeda maitintis planktoniniais dumbliais. Didesnės žuvys minta dumbliais, fitoplanktonu, detritu.

Produkto kodas: 12861 Kategorija: